top of page

Maart 2024

Naast extra updates hebben we ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in het optimaliseren van het responsive design van het Digitaal Logboek voor mobiele apparaten.

New features & bug fixes

Maart 2024

Naast onderstaande punten is er een grote verandering gekomen in de responsive design op mobiel, oftewel het gebruik van het Digitaal Logboek is aangepast en zorgt ervoor dat het prettiger werkt op een mobiel. Probeer het uit!

Onderdeel


Dashboard

 • 'Lees meer' bij status logboek.

 • Sortering status logboek op laatst aangepast.

DigiLogs

 • Mogelijkheid om contract einde te verwijderen.

 • Titel van document is nu vergroot naar 100 tekens.

 • Mogelijkheid om meerdere logboeken tegelijkertijd aan te maken. Interesse? Neem contact op via info@digitaallogboek.info

 • Scrollbalk toegevoegd in het inspectiescherm.

 • Woonplaats toegevoegd in het DigiLog overzicht.

 • Afbeelding van een component nu ook zichtbaar in het detailscherm.

 • Mogelijkheid om 'Enters' tussen de regels te maken in Mutli Line tekstvelden.

 • In DigiLog overzicht huisnummer en plaats toegevoegd.

Gebruikers

 • About links op de inlogpagina toegevoegd.

 • Gebruikers met toevoegrechten kunnen nu niet alleen documenten toevoegen, maar ook mappen.

 • Bij het verlenen van rechten, de teller herstelt.

 • Tijdens het aanmaken van een anonieme gebruiker, wordt nu geen extra gebruikersrol meer aangemaakt.

Templates

 • Nieuw aangemaakte bibliotheken zijn nu direct te gebruiken in de DigiLogs.

Overige

 • Rechtenwaarschuwingen aangepast.

 • API koppeling aanpassingen.

 • Dubbele scrollbar uit dialoogscherm van logboekregels gehaald.

 • Error tekst naar het Nederlands vertaalt.

 • Third Party cookie melding toegevoegd.

 • Mailservice vanuit 'taken' hertstelt.

 • Extra controle op logboeken, bij het verwijderen van Templates.

 • Selectievakje van QR code op de 'Bedrijfsinstellingen' pagina herstelt.

 • Optimalisatie van de snelheid.


bottom of page